Szkoła sportowej jazdy konnej
Poziom średnio zaawansowany
- przygotowanie do egzaminu na brązową odznakę jeździecką

Szkolenie na tym etapie jest oparte o wymagania stawiane na egzaminie na brązową odznakę jeździecką Polskiego Związku Jeździeckiego. Jego zadaniem jest nauczenie jeźdźca wykonywania podstawowych figur ujeżdżeniowych na czworoboku oraz pokonywania parkuru na wysokości 70 cm.

Aby dołączyć do grupy średnio zaawansowanej jeździec musi posiadać umiejętność swobodnego poruszania się w trzech chodach. Podczas zajęć skupiamy się przede wszystkim na korekcie dosiadu i prawidłowym działaniu podstawowych pomocy jeździeckich. Bardzo dużo pracujemy na drągach, aby nauczyć się właściwego najazdu na przeszkody oraz prowadzenia konia w parkurze.

Zajęcia są prowadzone w maksymalnie 4-osobowych grupach.

Szkolenie zakończone jest państwowym egzaminem na brązową odznakę PZJ, którego zdanie gwarantuje jednocześnie awans do poziomu Sport.