Regulamin cyklu AROmeriada

 
I Warunki udziału
 1. Prawo do klasyfikacji w rankingu cyklu AROmediada, rozgrywanego w ramach zawodów regionalnych i towarzyskich na terenie KJ Aromer, mają wszyscy zawodnicy posiadający uprawnienia do startu w zawodach regionalnych i towarzyskich określonych przepisami.
 2. Każdy zawodnik startujący w finale odbiera premię finansową.
 3. Terminy rozgrywania eliminacji.
 4. Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie dla niżej wymienionych rund:
  Skoki przez przeszkody:
  Runda Brązowa w klasie LL 80 cm (finał 90 cm)
  Runda Srebrna w klasie L (finał L1)
  Runda Złota w klasie P (finał P1)
  Runda Platynowa w klasie N (finał N1)
  Ujeżdżenie:
  Runda Brązowa w klasie L
  Runda Srebrna w klasie P
  Runda Złota w klasie N
  Runda Platynowa w klasie C
  Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
  Runda Srebrna w klasie LL
  Runda Złota w klasie L
 5. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od organizatora, organizator ma prawo odwołać zawody eliminacyjne oraz finałowe bez podania nowego terminu.
II Zasady punktacji
 1. Punkty można zdobyć wyłącznie w konkursach rozgrywanych w niedzielę, pod warunkiem wystartowania jako para w sobotę.
 2. Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni, jednak punkty w rundach przyznawane są za najlepszy jego przejazd. Jeśli kolejnym przejazdem zawodnik zajmie miejsce punktowane, to jego punkty automatycznie otrzyma kolejny zawodnik.
 3. Zawodnicy, którzy nie wystartują w konkursie sobotnim, mają prawo wystartować w konkursie niedzielnym, lecz bez prawa zdobywania punktów bonifikacyjnych.
 4. Zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne wg poniższej tabeli:

M-ce w konkursie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Runda Brązowa  

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Runda Srebrna

70

65

60

55

50

30

25

20

15

10

Runda Złota  

100

90

80

70

60

40

30

25

20

15

Runda Platynowa  

120

100

90

80

70

60

50

40

30

20

III Finał

 1. W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, ale o punkty bonifikacyjne walczyć będą Ci, którzy w dotychczasowych zawodach zdobyli ich co najmniej 5.
 2. Jeśli zawodnik podczas eliminacji zbierał punkty w kilku rundach, przy zgłoszeniu do zawodów finałowych ma obowiązek wskazać tylko jedną rundę, której punkty będą brane pod uwagę w rankingu pucharowym.
 3. W konkursie finałowym zawodnik może startować również na dowolnej liczbie koni, ale w odróżnieniu od eliminacji ma obowiązek wskazać konia, którego „punkty” będą brane pod uwagę w rankingu pucharowym (przed rozpoczęciem rundy konkursu finałowego)
 4. Ilość punktów przyznawanych w konkursach finałowych jest dwukrotnie wyższa niż w eliminacjach.
IV Końcowa klasyfikacja, nagrody

 1. Punkty do klasyfikacji końcowej sumowane są z maksymalnie 3 najlepszych konkursów eliminacyjnych oraz finału. W przypadku, kiedy zawodnik będzie punktował we wszystkich eliminacjach najsłabsze wyniki zostaną odrzucone.
 2. Do sumy punktów z eliminacji doliczane są punkty bonifikacyjne uzyskane w konkursach finałowych.
 3. Zwycięzcą danej rundy AROmeriada zostaje zawodnik, który zdobył największą liczbę punktów bonifikacyjnych.
 4. Zawodnicy rundy Brązowej i Srebrnej otrzymają nagrody rzeczowe za łączną kwotę minimum 1500 zł. Zawodnicy pozostałych rund, którzy zdobyli punkty w trakcie eliminacji i finału uzyskują następujące premie finansowe: minimum 10 zł/10 PUNKTÓW.
 5. Premie finansowe będą zaokrąglane zgodnie ze sztuką księgową do 5 pełnych złotych.
 6. Warunkiem wypłaty premii finansowych jest udział zawodnika w konkursach finałowych.
 7. Nagrody finansowe za poszczególne eliminacje i finał wypłacane będą zgodnie z propozycjami zatwierdzonymi przez WMZJ. Zgodnie z polskim prawem od nagród ≥ 760 zł pobierany jest podatek.
 8. Zwycięzcy AROmeriady otrzymają pamiątkowe derki, pucharu oraz flots. Dekoracja zwycięzców będzie się odbywać na podium.